การกล่าวขอโทษ

January 9, 2011 at 12:59 pm (การกล่าวขอโทษ)

การกล่าวขอโทษ

I must apologize for …………
( ไอ มัส อะพอลโลไจซ ฟอร์ )
ฉันต้องขอโทษสำหรับ……….

– Please forgive me for………
( พลีส ฟอร์กีฟ มี ฟอร์…………… )
กรุณายกโทษให้ฉันด้วยสำหรับ………………………………

– I’m really sorry.
( อาม เรลลิ ซอริ )
ฉันขอโทษจริงๆ

– Sorry !
( ซอริ )
ขอโทษ

Advertisements

Permalink Leave a Comment