การกล่าวขอโทษ

January 9, 2011 at 12:59 pm (การกล่าวขอโทษ)

การกล่าวขอโทษ

I must apologize for …………
( ไอ มัส อะพอลโลไจซ ฟอร์ )
ฉันต้องขอโทษสำหรับ……….

– Please forgive me for………
( พลีส ฟอร์กีฟ มี ฟอร์…………… )
กรุณายกโทษให้ฉันด้วยสำหรับ………………………………

– I’m really sorry.
( อาม เรลลิ ซอริ )
ฉันขอโทษจริงๆ

– Sorry !
( ซอริ )
ขอโทษ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: