การทักทายหรือสวัสดี

January 8, 2011 at 8:15 pm (การทักทายหรือสวัสดี)

การทักทายหรือสวัสดี

Good morning
( กึด มอร์หนิ่ง )
คำทักทายตอนเช้าถึงเที่ยง
 
 Good afternoon
( กึด อ่าฟเทอร์นูน)
คำทักทายตอนหลังเที่ยงถึงก่อนพลบค่ำหรือเย็น
 
 Good evening
( กึด อีฟเว็นหนิ่ง )
คำทักทายตอนเย็นหรือพลบค่ำ
 
 Hello ! (เฮลโล่) หรือ Hullo ! (ฮัลโล่) หรือ Hi ! (ไฮ)
ใช้กล่าวสวัสดีทั่วไปไม่จำกัดเวลา สามารถเอ่ยชื่อบุคคลตามหลังคำกล่าวสวัสดี

How are you ?
( ฮาว อาร์ ยู )
สบายดีหรือ .ใช้ในโอกาสทั่วไป

 

เวลาตอบคำถาม
Not well.
(น้อท เวล)
ไม่ค่อยสบาย

I have a head ache.
( ไอ แฮฟว์ อะ เฮ้ด เอ่ค )
รู้สึกปวดศีรษะ
 

 

  I have a stomach ache.
(ไอ แฮฟว์ สทั่มมัค เอ้ค )
ดิฉันปวดท้อง
 
Pleased to meet you.
(พลีส ทู มีท ยู)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
 
 
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: