คำสันธาน (Conjunctions)

January 4, 2011 at 4:01 pm (คำสันธาน (Conjunctions))

คำสันธาน (Conjunctions)

คำสันธาน (Conjunctions) คือ คำหรือกลุ่มคำที่ใช้เชื่อมระหว่างคำ วลี และประโยค

            Verb                                                                      Verb

           Adverb                                                                  Adverb

          Adjective                   Conjunctions                    Adjective

          Pro(noun)                                                             Pro(noun)

          Phrase                                                                   Phrase

          Clause                                                                   Clause

 

 คำสันธานมี 3 ชนิด ได้แก่

1. Coordinating Conjunctions

2. Subordinating Conjunctions

3. Correlative Conjunctions

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: